Budsjettering:

Budsjettering er et verktøy som er mye brukt. Dette kan være fra enkle til mer omfattende budsjetter.
Budsjettering av balanse-, resultat-, investerings-, og likviditet er ting vi benytter sammen med våre regnskapsprogrammer. Her kan vi gi rapporter på avvik mellom budsjetterte og virkelige tall.
Budsjettering er et helt avgjørende verktøy for å kunne danne seg et bilde rundt fremtiden.

Adresse

Ekspert Regnskap AS
Hafrsfjordgata 8,
0273 Oslo

Telefon : 22 44 00 81
Faks :      22 44 80 23